کد مطلب:1334 شنبه 21 فروردين 1395 آمار بازدید:638

اظهارات وزير كشور تونس لطفی بن جدو در جهاد نكاح

00:56

دانلود   1.72 مگابایت
لطفی بن جدو گفت تعداد زیادی از زنان تونسی به عراق و سوریه سفر کرده اند و بعد از برگشتنشان معلوم شد بیست تا سی نفر به آنها تجاوز کرده اند