کد مطلب:16 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:834

كشتن بي رحمانه شيعيان توسط گروههاي تروريستي وهابي
كشتار بيرحمانه شيعيان

00:41

دانلود   1.54 مگابایت
كشتن بي رحمانه شيعيان توسط گروههاي تروريستي وهابي