کد مطلب:17 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1177

اعدام دختر سوري توسط وهابيون تكفيري
اعدام دختر سوري

01:46

دانلود   3.93 مگابایت
گروه هاي مسلح تروريستي كه مدعي آزادي و دموكراسي و اجراي شريعت در سوريه هستند، اقدام به اعدام دختر جواني در انظار عمومي كردند. فيلم پيش روي نشان مي دهد كه چگونه تروريست ها در ملاء عام با يك سيم فلزي اقدام به خفه كردن دختر جواني مي كنند كه به ارزش هاي آزادي كه آنها اشاعه مي دهند، ايمان و باور ندارد