کد مطلب:1701 پنج شنبه 31 تير 1395 آمار بازدید:744

نظر ملازاده درباره جنگ جمل

02:00

دانلود   4.14 مگابایت
بیننده از ملازاده میپرسد اگر شما در جنگ جمل بودید کدام طرف میجنگیدید؟
ملازاده پاسخ میدهد : بهترین کار عدم دخالت در جنگ است!!!