کد مطلب:2193 یکشنبه 7 آذر 1395 آمار بازدید:635

دیدگاه ابن تیمیه در خصوص قیام امام حسین علیه السلام در مقابل یزید

02:13

دانلود   9.14 مگابایت
ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه اش، در رابطه با قیام امام حسین علیه السلام، کثرت ظلم و جور در جامعه را نتیجه ی قیام امام حسین علیه السلام اعلام می کند!! این در حالی است که در جایی دیگر از کتابش گفته است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می گوید نباید با ائمه، به جنگ و جدال پرداخت! این تناقض ابن تیمیه را در این کلیپ حتماً ببینید!