کد مطلب:3180 شنبه 13 آبان 1396 آمار بازدید:1814

در صورت ناتوان بودن در ایستاده نماز خواندن چه باید کرد؟

03:59

دانلود   6.36 مگابایت
قیام یکی از واجبات نماز است و درصورت ناتوان بودن در ایستاده نماز خواندن، میتوان به روش های دیگر نماز خواند.....