کد مطلب:3196 دوشنبه 15 آبان 1396 آمار بازدید:1444

خواندن نماز قضای کسی که به نماز بی اهمیت بوده است؟

05:36

دانلود   10.01 مگابایت
طبق نظر اکثر فقها نماز و روزه قضای پدر بر پسر بزرگ تر واجب است؛ یعنی بر پسر بزرگ تر واجب است نماز و روزه های فوت شده پدر را بعد از مرگش یا خود انجام دهد