کد مطلب:3232 چهارشنبه 24 آبان 1396 آمار بازدید:262

سجده سهو در چه شرایطی واجب است؟

03:03

دانلود   10.68 مگابایت
اگر کسی واجبی از نماز را سهواً انجام ندهد، سجده سهو بر او واجب میشود.