کد مطلب:3233 چهارشنبه 24 آبان 1396 آمار بازدید:2811

نحوه خواندن سجده سهو چگونه است؟

01:35

دانلود   1.84 مگابایت
بعد از سلام نماز فورا نیت سجده سهو کند و پیشانی را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید: ` بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله ` یا `بسم الله و بالله اللهم صلی علی محمد و آل محمد `.
بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهایی را که گفته شد بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.