کد مطلب:3235 چهارشنبه 24 آبان 1396 آمار بازدید:505

اگر هنگام سجده کف دست ما از زمین جدا شود نماز باطل است؟

01:40

دانلود   1.96 مگابایت
اگر سهواً بود اشکالی ندارد، دست را برگردانده و ذکر را دوباره تکرار میکنیم