کد مطلب:3237 چهارشنبه 24 آبان 1396 آمار بازدید:402

اگر ذکر سجده را با رکوع سهوی جابجا بخوانیم نماز باطل است؟

00:51

دانلود   0.99 مگابایت
جا به جا خواندن ذکر رکوع و سجده اشکالی ندارد، حتی اگر عمداً هم باشد.