کد مطلب:3238 چهارشنبه 24 آبان 1396 آمار بازدید:337

آیا نماز را فقط باید عربی بخوانیم؟

03:00

دانلود   2.96 مگابایت
نماز نماد وحدت بین مسلمان هاست و از طرفی ما در نماز قرآن میخوانیم، قرآن را که نمیشود فارسی خواند.