کد مطلب:3341 سه شنبه 12 دي 1396 آمار بازدید:681

توضیحات آیت الله حسینی قزوینی پیرامون نرم افزار دانشنامه نماز

07:00

دانلود   21.23 مگابایت
سوال بیننده برنامه حبل المتین از آیت الله قزوینی دامت برکاته پیرامون نماز، و راهنمایی ایشان و معرفی نرم افزار دانشنامه نماز