کد مطلب:36 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:854

سرور و خوشحالي وهابيون در روز عاشورا
توهين و جسارت به ساحت مقدس امام حسين ع

02:32

دانلود   6.98 مگابایت
سرور و خوشحالي وهابيون در ممالك مختلف در روز عاشورا و اعتقاد بر اينكه يزيد لع در بهشت است.
قضاوت با شما... .