کد مطلب:360 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:648

جنايات وهابيت در گذشته از زبان عالم سني
وهابيت از ديدگاه اهل سنت

03:01

دانلود   7.7 مگابایت
شيخ صادق جيل: در كتاب امراء بلد الحرام در صفحه 297 مي گويد: ذكر ماجراي اهل طائف و آنچه توسط وهابيت بر آنها وارد شده سپس مي گويد زماني كه وهابيت وارد طائف شدند مردم را قتل عام كردند و ....