کد مطلب:4044 پنج شنبه 24 مهر 1399 آمار بازدید:539

سخنان جنجالی حسن الجناینی عالم الازهر مصر

02:38

دانلود   0.05 مگابایت
اگر مخالفت عمر و برخی از صحابه با پیامبر صلی الله علیه [و آله] و سلم نبود، همه ی ما الان در آسایش زندگی می کردیم!
پیامبر میخواست در وصیت خود به نام جانشینان خود تصریح کند و عمر نسبت هذیان به رسول خدا داد...
ما در حق پیامبر کوتاهی کردیم... .