کد مطلب:4069 پنج شنبه 13 آذر 1399 آمار بازدید:427

صحابه ای که در نماز هم چشم‌چرانی می کردند!

05:47

دانلود   0.03 مگابایت
شیعه میپرسد : چگونه صحابه ای که در برترین مکان عالم، پشت سر اشرف مخلوقات، چشم چرانی می‌کردند؛ بهترین مخلوقات خدا بعد از انبیا هستند؟ چگونه چنین افرادی از اولیای خدا به شمار می روند؟ چرا باید تمام این صحابه را عادل دانست؟