کد مطلب:4078 دوشنبه 24 آذر 1399 آمار بازدید:404

پاسخ به ادعای جناب اللهیاری

03:50

دانلود   0.02 مگابایت
آقای اللهیاری ادعا می کند که مجتهدین، متخصص روایات نیستند و فتوایشان مخالف با نصوص و مطابق با ظن و گمان خودشان است!!
اما سوال از جناب اللهیاری اینجاست که اگر مجتهدی که چندین سال در زمینه مطالعه روایات و علوم مربوط به روایات وقت صرف کرده است، متخصص روایت نیست پس چه کسی متخصص روایت است؟
اگر فتوای مرجع تقلید مطابق با نظر شخصی خودش است از کجا میتوانیم اطمینان کنیم روایتی که محدث برایمان خوانده مطابق با شرایط زمانی ما و مخالف روایات دیگر نیست؟