کد مطلب:4093 یکشنبه 14 دي 1399 آمار بازدید:84

فاطمیه و چند سوال از اهل سنت

06:26

دانلود   0.03 مگابایت
طبق روایات صحیح کتب اهلسنت از جمله تاریخ طبری ، عمر بن خطاب تهدید به آتش زدن خانه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌کند، در حالی که طلحه و زبیر و عده ای از مهاجرین هم در خانه بودند !

حال سؤال ما از اهل سنت اینجاست که آیا خلیفه دوم خانه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را آتش زد یا نزد؟ اگر آتش زد، چرا به صحابه و دختر پیامبر صلی الله علیه و آله بی احترامی کرده و اگر آتش نزده، قسم دروغ خورده و باید کفاره قسم دروغ می‌داده، آیا کفاره داده است یا خیر؟

آیا این بی احترامی ها به صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله روا بود؟

آیا به غیر از خانه امیرالمؤمنین علیه السلام خانه دیگر کسانی که بیعت نکردند هم مورد تهدید قرار گرفت ؟