کد مطلب:4099 یکشنبه 21 دي 1399 آمار بازدید:168

سنّت الهی

01:00

دانلود   0 مگابایت
وقتی جامعه به تفکر اموی رضایت داد؛ عاشورا هم اتفاق خواهد افتاد.
وقتی به حکومت علی علیه السلام راضی نشد، هر شخص دیگری بر آن جامعه حکومت خواهد کرد.
وقتی جامعه با امام حسین علیه السلام #بیعت نکرد؛ به بدترین شکل ممکن با امثال حجاج ثقفی بیعت خواهد کرد ...
و این سنت الهی است.