کد مطلب:4101 یکشنبه 21 دي 1399 آمار بازدید:561

دست و پا زدن وهابیت برای کتمان فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام

15:40

دانلود   0.07 مگابایت
کارشناس وهابی سعی در انکار و کتمان فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام در ماجرای جنگ احزاب دارد؛ اما ماجرای مقابله حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با عمرو بن عبدود هم در کتب شیعه و هم کتب اهل سنت با سند های صحیح نقل شده است.
به راستی چرا وهابیت اینقدر با فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام دشمنی می کند؟!