کد مطلب:4126 دوشنبه 18 اسفند 1399 آمار بازدید:65

پرسش‌های روشنگر !

44:46

دانلود   0.05 مگابایت
احمد بصری در مخالفتی صریح با کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، بیان می کند که افضلیت زنان عالم مخصوص چهار بانویی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان کردند نیست. گذشته از اینکه اساسا چنین سخنان و مخالفت هایی با انگیزه قداست بخشیدن به اطرافیان شخص احمد بصری بیان می‌شود؛ توجیهات متعصبانه اتباع وی نیز در این زمینه حق را برای هر بیننده منصفی آشکار می‌سازد.
مستندات این مخالفت صریح با پیامبر صلی الله علیه و آله و همچنین سخن یکی از اتباع دجال بصره را در این کلیپ با دقت مشاهده فرمایید.