کد مطلب:4128 دوشنبه 18 اسفند 1399 آمار بازدید:327

مخاطب را به اشتباه نیندازید !
پاسخی به سخنان مخالفین اجتهاد و تقلید

05:16

دانلود   0.02 مگابایت
برخی از مخالفین اجتهاد و تقلید با ساده انگاری مباحث، به دنبال رد اجتهاد و تقلید هستند و در این راه مثال های ساده ای را بیان کرده و مخاطبان را به اشتباه می اندازند. پاسخ استاد عباسی به این نوع سخنان مخالفین اجتهاد و تقلید را بشنوید.