کد مطلب:4130 دوشنبه 18 اسفند 1399 آمار بازدید:447

جریان شناسی فرقه احمد بصری

05:41

دانلود   0.02 مگابایت
بسیاری از اتباع احمد بصری ، مدعی دروغین یمانی، ادعا می‌کنند که احمد بصری سخنان جدیدی را آورده که این سخنان توسط هیچ‌کس تا کنون گفته نشده و این سخنان مربوط به امامان معصوم است!!
اما با نگاهی به عقاید مدعیان دروغین می بینیم که سخنان احمد بصری بسیار شبیه سخن آنان است. به طور کلی عقاید احمد بصری به چهار فرقه اخباریون افراطی، شیخیه، بهائیت و قادیانیه بسیار شبیه است.