کد مطلب:4139 سه شنبه 24 فروردين 1400 آمار بازدید:539

ارجاع معصوم به غیر معصوم!

03:53

دانلود   0.02 مگابایت
یکی از مخالفین اجتهاد و تقلید؛ ماجرای ارجاع مردم به حضرت عبدالعظیم حسنی توسط امام هادی علیه السلام را برای نقض مشروعیت اجتهاد و تقلید مطرح می کند!! اما غافل از اینکه همین ماجرا مؤیدی برای مشروعیت اجتهاد و تقلید است!

حاصل اظهار نظرهای زیاد و بدون تحقیق و مطالعه‌های عمیق؛ چنین اشکالات ساده و بی‌پایه‌ای‌است !