کد مطلب:45 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1071

نزديكي با محارم از ديدگاه وهابيت
فتواي شرم آور وهابيون

08:31

دانلود   26.54 مگابایت
فتواي وهابيون:
اگر كسي با مرده يا مادر يا خواهر رضايي خود زنا كند حد بر او جاري نميشود بلكه تعزيز ميشود.
اگر با محارم زنا بكند حد جاري نميشود.
اگر زني را براي زنا كردن اجاره كند حد بر جاري نميشود

ببينيد فتاواي شرم آور علماي مشهور وهابيون را...