کد مطلب:483 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:822

حديث طير با سند صحيح از كتب اهل سنت
حديث طير

19:36

دانلود   50.18 مگابایت
ابن تيميه در رد حديث طير مي گويد : اين روايت دروغ است...