کد مطلب:54 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:740

محمد بن عبدالوهاب كيست؟ و وهابيت چيست؟
وهابيت از ديدگاه علماي اهل سنت

16:23

دانلود   40.97 مگابایت
نگاهي به شكل گيري وهابيت خبيث