کد مطلب:57 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:627

فتواي فوتبال! آخر خنده!!!!!
فتواي طنزگونه وهابيت

06:44

دانلود   9.78 مگابایت
ببينيد بيشعوري اين جماعت تا چه اندازه پيشرفت داشته!!! فتواي سراسر خنده دار علماي وهابي در باره ورزش فوتبال.