کد مطلب:7 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1233

وهابيت شيعه را زنا زاده ميخواند!
توهين محمد بن عبدالوهاب به شيعه

07:49

دانلود   18.25 مگابایت
محمد بن عبدالوهاب ميگويد شيعه از نطفه خبيثي كه در رحم حرام قرار گرفته خلق ميشود؟؟؟
و آيت الله حسيني قزويني پاسخ اين گزافه گويي وهابيت را مي دهد