کد مطلب:7 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1427

وهابیت شیعه را زنا زاده میخواند!
توهین محمد بن عبدالوهاب به شیعه

07:49

دانلود   18.25 مگابایت
محمد بن عبدالوهاب میگوید شیعه از نطفه خبیثی که در رحم حرام قرار گرفته خلق میشود؟؟؟
و آیت الله حسینی قزوینی پاسخ این گزافه گویی وهابیت را می دهد