کد مطلب:72 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:781

شيخ حسين انصاريان - فرار مجدد وهابيون از مناظره (بخش 2)
فرار از مناظره

18:59

دانلود   46.04 مگابایت
باز هم دعوت به مناظره رسمي توسط اساتيد شيعه و خلف وعده و فرار مفتضحانه شبكه هاي وهابي ... (1393/1/21) ويژه برنامه "رو در رو" با موضوع « مناظره از حرف تا عمل »