کد مطلب:73 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:741

شيخ حسين انصاريان - فرار مجدد وهابيون از مناظره (بخش 3)
فرار از مناظره

13:09

دانلود   32.73 مگابایت
باز هم دعوت به مناظره رسمي توسط اساتيد شيعه و خلف وعده و فرار مفتضحانه شبكه هاي وهابي ... (1393/1/21) ويژه برنامه "رو در رو" با موضوع « مناظره از حرف تا عمل »