کد مطلب:75 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1102

مناظره با عالم وهابي در موضوع سجده بر مهر و اعتراف او بر شكست
مناظره در موضوع سجده

11:32

دانلود   26.17 مگابایت
در اين كليپ مشاهده ميكنيدكه اين وهابي شيخ حاي الحاي ميگويد نماز خواندن شيعه ها باطل است بخاطر اينكه مهر وتسبيح در مساجد انان مي باشد .و اين بدعت است اما در مناظره در مورد همين موضوع ،
مجري شبكه شيعي از او سوال مي كند كه نماز تراويح بدعت است پس نماز خواندن شما در مساجد باطل است درست است يا خير ؟او ميگويد شكست خوردم و شما راست ميگوييد.