03:30
تو ای عشق...
05:13
همه التماس چشمای ترم
05:44
این شبا بی تاب بی تاب بی تابم
07:08
سینه زنیامو بزار کنار

05:04
با همه فرق داری
08:44
روی لبهایت جز یا ربنا نیست
03:27
تنگ دلم واسه حرمت
08:08
در نفس های آخرم

06:12
گریه هایم همه پیوسته شده
05:38
ای به زندان کرده خلوت با خدا
03:15
قول میدم که تا به آخر عمرم آقا
06:34
دارم آروم ‌آروم آب میشم،آخه اجلم نزدیکه

  1. 1 از 151