03:45
فکه و مجنون
05:13
شهدا ماه آسمونن
05:25
بیاین با هم بریم به سرزمین کربلا
08:23
دلم به تلاطم مثل کارونه

02:42
ای سلام هر شبم
02:47
همه جا کربلا
06:53
هر شهید یه پرچمه که نشون میده آقا رو
01:44
دوباره باز شده دلتنگ کربلا

06:50
تا نفس می زنیم همه
03:09
قسم به پاکیه شهدا
16:06
یهو نورانی شد همه شبا
05:39
دار و ندارم دست مادرمه

  1. 1 از 149