06:54
یقینا حیدر ...
05:13
همه التماس چشمای ترم
09:12
داروی هر درد ما از دم تو می رسد
08:44
روی لبهایت جز یا ربنا نیست

03:27
تنگ دلم واسه حرمت
08:08
در نفس های آخرم
06:12
گریه هایم همه پیوسته شده
05:38
ای به زندان کرده خلوت با خدا

06:34
دارم آروم ‌آروم آب میشم،آخه اجلم نزدیکه
08:39
نور چشم ترم
03:43
گنبد زیبات عشق یا موسی بن جعفر
08:47
ای دلدار و دلبر

  1. 1 از 142