-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38168 دوشنبه 6 مرداد 1399 آمار بازدید:1523

چرا امام باقر(ع) وصيت نمود كه پس از شهادتين ده سال در مني براي او مجلس عزا بر پا كنند؟
امام صادق(ع) از پدرش، امام باقر(ع) نقل مي كند: براي من ده سال در مني و در ايام مني عزاداري كنيد.[5]به گونه اي مشخص نمي توان گفت علت عزاداري در مني چيست و چرا حضرت چنين وصيت نمود، ولي عزاداري با دو هدف عمده صورت مي گيرد:يكم: حفظ ياد و خاطره ها: براي شخصيت ها بعد از سال ها عزاداري كرده و سالگرد مي گيرند، تا ياد و خاطرة آن ها در اذهان باقي مانده و نسل هاي بعد به ابعاد شخصيت آنان آشنا شوند. البته عزاداري ها خود پيام هاي ديگر، مانند: الگو دهي و بررسي ابعاد شخصيتِ افراد را در پي دارد.شايد سفارش امام باقر(ع) براي عزاداري بدين جهت باشد. البته عزاداري بدين هدف اختصاص به مني ندارد. شايد توجيه حضرت كه براي او در مني، بدان منظور است كه مني يكي از مقدس ترين مكان ها بوده و در ايام حج، حاجي ها با قلب آكنده از معنويت و به دور از هر گونه شائبة دنيا گرايي، در آن مكان حضور پيدا مي كنند، در نتيجه با ابعاد شخصيت حضرت آشنا مي شوند و از معارف بلند آن امام همام بهره مي گيرند.دو: مبارزة سياسي: برخي از وصيت ها به منظور مبارزه سياسي عليه دشمنان و رشد سياسي مردم صورت مي گيرد. حضرت زهرا(س) وصيت نمود كه خلفا در تشييع جنازة او شركت نكنند و بر حضرت مخفي باشد.[5] بي ترديد يكي از علل عمده اين است كه به ساحت مقدس حضرت اهانت و ظلم شده و ولايت كه حق امام علي(ع) بود، از او غصب شده است. سفارش حضرت زهرا(س) اين پرسش را به وجود آورد كه چرا قبر دختر پيامبر - با آن عظمت- مخفي باشد و خلفاي به ظاهر اسلامي در تشييع جنازة او شركت نكنند؟امام باقر(ع) با سفارش خود مبني بر عزاداري در مني، در حقيقت مبارزة سياسي عليه رهبران ستمگر را ادامه داد. اوضاع سياسي و اجتماعي عصر امام باقر(ع) حكايت از آن دارد كه بر شيعيان ستم روا رفته[5] و حاكمان اموي، به ويژه هشام بن عبدالملك از هيچ جنايتي عليه امام و شيعيان اجتناب نمي كردند، از اين رو امام (ع) عملاً با تربيت شاگردان و بيان معارف دين، از مذهب پاسداري نموده، عليه ستمگرا مبارزه نمود. يكي از راهكارهاي مهم ادامة مبارزه تدوين وصيت نام و سفار ب عزاداري بود.امام باقر(ع) با اين وصيت عملاً مبارزة سياسي خويش را ادامه داد. اين راهكار بسيار مناسب بود، زيرا در ايام حج مسلمانان به مني رفته، با ابعاد شخصيت امام باقر(ع) آشنا شده ، اين پرسش را مطرح مي كردند كه چرا امام را به شهادت رساندند؟ چرا براي حضرت در ايام حج در مني عزاداري شود؟ 

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.