مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا برگزاري مراسم عروسي در ماه محرم و صفر گناه دارد؟ آيا خواندن خطبة عقد اشكال دارد يا نه؟
پاسخ آیت الله سیستانی درباره آیا موی گربه نماز را باطل نمی کند؟
پاسخ آیت الله سبحانی درباره آیا مخارج درمان همسر جز نفقه است؟
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره تبعيت از همسر در سفر و محلّ سكنا
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره تجسس کردن تلفن همراه زن وشوهر
پاسخ آیت الله فیاض درباره تصرف درحقوق زوجه
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره محرم و نامحرم
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره فرزندخوانده
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباه پوشیدن مانتوی بلند
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره ناسزا گفتن زن به شوهر
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره اذن شوهر
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره صیغه کردن زن بیوه
  1. 1 از 141