مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله خامنه ای درباره پیوند اعضا حیوانات حلال گوشت وحرام گوشت
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره نذر کردن صلوات
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره استفاده از غذاهای حرام در کشورآمریکا
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره حجاب زنان وپوشش انها
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره قصاص در ماه های حرام
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره لخت شدن در مراسمات عزاداری
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره مرجعیت زنان
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره شستن چشم در غسل و وضو
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره به هدیه خمس تعلق می گیرد
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره امدادرسانی
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره امدادونجات مصدومین مسلمان وغیر مسلمان
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره استفاده از ماهی ازون برون
  1. 104 از 4632