مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله فیاض درباره سینه زنی برهنه در مراسمات
پاسخ آیت الله فیاض درباره لعن به قاتلین حضرت زهراسلام الله علیها
پاسخ آیت الله فیاض درباره گفتن لفظ امام
پاسخ آیت الله فیاض درباره پشیمان بودن بعدازگناه
پاسخ آیت الله فیاض درباره بازیافت اسماء متبرکه
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره خواندن نماز قضا به ترتیب
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره خواندن قنوت به زبان فارسی درنمازهای واجب
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره نخاندن نماز اول وقت
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره نماز درچه مکانهایی کامل است
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره خواندن تسبیحات اربعه بجای حمد وسوره
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره عزاداری ظهر عاشورا
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره راه اندازی دسته های عزاداری
  1. 106 از 4632