مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره پاسور - قمار
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره فرزندخوانده
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره صیغه کردن زن بیوه
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره سامانه اینترنتی ازدواج
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره لیله الرغائب
پاسخ آیت الله طباطبایی حکیم درباره دزدی پس از پدر
پاسخ آیت الله طباطبایی حکیم درباره کف زدن
پاسخ آیت الله طباطبایی حکیم درباره کف زدن در مجالس دینی
پاسخ آیت الله طباطبایی حکیم درباره تربت حسینی
پاسخ آیت الله طباطبایی حکیم درباره سرمقدس امام حسین علیه السلام
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره ترجيح در امدادرساني
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره چشم پوشی از حیات بعضی مصدومین
  1. 70 از 4632