مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ کلی ایت الله مکارم شیرازی به تطهیر فرش یا مکان نجس
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به شرایط محرمیت رضاعی
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به مسابقات رزمی و اسیب های ان
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای ناتوانی در روزه گیری
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به وطن و اقامت زن
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به علامات حد ترخص
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به برگزاری نماز جماعت در روز جمعه
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره بیان خواب های مختلف در مراسم عزاداری
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به شرایط معامله
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به شک در منی و نشانه های منی
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به رطوبت هایی که از انسان خارج میشود
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای درمورد ریا در نماز
  1. 49 از 4632