مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله سبحانی در باره ارث یکی از وراث فوت شده
پاسخ آیت الله سبحانی درباره تقسیم ارث بین پدر وپسری که همزمان بمیرند
پاسخ آیت الله سبحانی در باره ارث بردن کافر از مسلمان
پاسخ آیت الله سبحانی درباره ارث پدر
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره تغییر جنسیت
پاسخ آیت الله جوادی املی درباره لمس کردن شخص مسلمان وغیر مسلمان
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره خوراندن مشروبات الکلی به مصدوم
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره روزه استيجاري
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره روزه شخص غواص
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره بلندبودن ماه
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره ثبوت ماه با محاسبات منجّمين
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی در باره اتحاد افق
  1. 111 از 4632