مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله خامنه ای درباره توجه نکردن به حجاب
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره بلند بودن موی خانمهابرای مسح کردن چیست
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره لاک روی ناخن ومسح کشیدن چیست
پاسخ آیت الله وحید درباره وضوگرفتن زن ها با لاک
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره فرق وضوگرفتن زنها بامردها
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره وضوزن در مقابل نامحرم
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره استفاده داز طلاوپلاتین برای مردان چیست ؟
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره رعايت قوانين رانندگي در کشورهاي غير اسلامي
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره فطریه مهمان در روز عید فطر چیست ؟
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره فطریه جنین باردار چیست ؟
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره حق تالیف ،اختراع چیست
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره خون در تخم مرغ
  1. 126 از 4632