مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره بخشنامه حراست دانشگاه آزاد
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره سکونت در خانه های مسکن مهر برای کسی که شرایطش را ندارد
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره ازدست دادن تعادل در نماز
پسخ آیت الله خامنه ای درباره بلند کردن پاشنه درنماز
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره قیام متصل به رکوع
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره سجده کردن قرآن روبه قبله
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره سجده های واجب قرآن
پاسخ آیت الله صافی درباره صیغه خواهر وبرادری
پاسخ آیت‌الله خامنه ای درباره خمس پولِ پیش پرداخت خانه اجاره ای
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره وصیت برای فرزند خوانده
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره دروغ گفتن پزشک به بیمار
پاسخ آیت الله سیستانی درباره دریافت مزد درمقابل خواندن نماز میت
  1. 91 از 4632