مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله سیستانی درباره سود موسسات مالی
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره تفاوت حکم روزه و نماز مسافر در حد ترخص
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره صدقه دادن قیمت مال مجهول المالک
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی دراره رعایت نکردن صف نانوایی
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره خرید و فروش پایان نامه
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره ثبوت حق نسبت به ضبط صدا و تصویر شخصی و پخش آن
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره دو برابر شدن مبلغ جریمه در صورت تاخیر در پرداخت
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره رانندگی بانوان
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره رانندگی بدون گواهینامه
پاسخ آیت الله مکارم درباره رانندگی وسائل نقلیه بدون گواهینامه
پاسخ آیت الله مکارم درباره اثبات انجام تخلف در خلافی خودروها
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره صدازدن اسم محمد
  1. 103 از 4632