مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره ترک میت
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره خسارت تأخير اداء دين
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره مستثنيات دين
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره روزه و ضعف
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره حکم اوقات شرعی در بلاد غیر اسلامی
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره باطل کردن روزه به کار حرام
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اذن حاکم شرع در امر به معروف و نهی از منکر
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره پايان يافتن مدت اجاره ملکي که سر قفلي آن پرداخت شده است
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره کفایت ماکارونی به عنوان طعام
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره نجس بودن عضو بدن در وضو
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره وضو به نیت نماز واجب
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره وضو برای نماز
  1. 55 از 4632