مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره عرضه انبوه کالا
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره همکاری مجرم
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره ید ضمان چیست
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره محتلم شدن قبل از پانزده سالگی
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره علائم بلوغ درغیراز سن تکلیف
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره دیدن خون قبل از نه سالگی
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره چشم زدن دیگران
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره فقدان وسائل لازم در بیمارستان
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره تملک بر ضامن
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره روبه قبله کردن بیمار توسط پزشک
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره لرزش مهرهای رکعت شمار در سجده نماز
پاسخ آیت الله سیستانی درباره اختلاف درجه در نماز
  1. 82 از 4632