مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به تنگی وقت برای غسل جنابت
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به بخار اب نجس
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به خمس نفقه های شخصی که از سرپرست خانواده تامین میشود
پاسخ ایت الله سید علی خامنه ای به خمس هدیه
پاسخ ایت الله سیستانی به بازی شطرنج،تخت نرد،پاسور
پاسخ ایت الله سیستانی به مالکیت اموال عمومی
توضیح تذکیه ایت الله سیستانی
پاسخ ایت الله سیستانی به استفاده گوشت های خارجی
پاسخ ایت الله سیستانی به چربی خوک موجود در صابون
پاسخ ایت الله وحید خراسانی به حکم روزه زن باردار
پاسخ ایت الله وحید خراسانی به غیره متعارف بودن شب و روز برای روزه در بعضی کشور ها
پاسخ ایت الله وحید خراسانی به شک بعد از استبراء
  1. 53 از 4632