مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله شاهرودی درباره تقسیم سهم الارت بااجازه همسر
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره تنفس دهان به دهان نامحرم
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نگاه نامحرم به مسلمان وغیر مسلمان
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره لمس کردن مصدوم در ملا عام
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره دادن مشروبات الکلی به مصدومان
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره لمس و نگاه اضطراري امدادگر به نامحرم
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره تلفن همراه در اعتکاف
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره درس خواندن در اعتکاف
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره آشکار کردن معتکف
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره اعلام عمومی اعتکاف
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای به پرسشی درباره کار در بانک های خارج از کشور
پاسخ آیت الله مکارم درباره مکروهات نماز
  1. 133 از 4632