مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره دادن رشوه به قاضی
پاسخ آیت الله حکیم درباره سلام دادن به بازیگر شطرنج
پاسخ آیت الله حکیم در باره فروختن آلات قمار
پاسخ آیت الله حکیم در باره بازی با منج
پاسخ آیت الله حکیم درباره بازی شطرنج
پاسخ آیت الله حکیم درباره رضاع شير دادن
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره چسباندن عکس در مسجد
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره احکام مسجد
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره رعايت كردن حجاب زنان
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره بستن كراوات
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره خواندن قنوت به زبان فارسی
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره سجده مستحب
  1. 96 از 4632